Ako pracujeme

VYPLENENIE FORMULÁRA

Samotný formulár je prichystaný tak, že vychádza z našich reálnych skúseností pri viac ako 350 stavbách fve zariadení, a na zkl. jeho vyplnenia sme schopný vám zaslať veľmi reálnu ponuku.
prejsť na formulár
ZÍSKAVANIE INFORMÁCIÍ

Informácie od Vás sú pre nás veľmi dôležité pre spracovanie reálnej ponuky, čím šetríme Váš i náš čas, a samotnú obhliadku miesta inštalácie tak vykonávame až po potvrdení nami zaslanej špecifikácie a Vami potvrdenej objednávke, resp. potvrdenej Zmluvy o budúcej zmluve.
OBHLIADKA

Po potvrdenej objednávke je v prípade potreby vykonaná na mieste budúcej inštalácie obhliadka za účelom dohodnutia umiestnenia fve panelov, invertorov, osadenia rozvádzačov s AC či DC ochranami, ale i samotného vedenia kabeláže.
REALIZÁCIA A SPUSTENIE

Prieskum a dohoda s vami umožní realizovať projekt s dohodnutými podmienkami. Následne sa zariadenie spustí, nastaví a otestuje. Súčasťou dodávky sú všetky dôležité schvaľovacie úkony a revízia inštalácie.
ÚDRŽBA A SERVIS