NADPIS

Inštalovaný výkon:
Typ zariadenia:
Miesto:
FVZ Areál szkoly Miasteczko Krajenskie
FVE RD Poprad