NOVÁ ZELENÁ DOMÁCNOSTIAM

DOTÁCIE SPUSTENÉ

Nový projekt Zelenej domácnostiam pokračuje, je výrazne upravená výška dotácie, ktorá je po predchádzajúcich projektoch výrazne vyššia, a približuje sa európskym štandartom. Na poukážky bude vyčlenených viac ako 151 miliónov eur, z toho 58 miliónov eur pre domácnosti v Bratislavskom samosprávnom kraji!

Čo sa v systéme nemení?

  • pomoc je určená i naďalej pre domácnosti, preto nehnuteľnosť nesmie byť vo vlastníctve alebo spoluvlastníctve právnickej osoby a nesmie byť vedená v obchodnom majetku akéhokoľvek podnikateľského subjektu. Stanovené sú aj podmienky, za akých je možné získať podporu pre nehnuteľnosť, v ktorej sa vykonáva hospodárska činnosť, týkajú sa predovšetkým prenájmu a účtovania nákladov na energiu.
  • Maximálny výška dotácia je max. 50 % oprávnených nákladov.
  • Realizáciu nemôže vykonať svojpomocne domácnosť, ale len oprávnený zhovotiteľ

Čo je v projekte nové?

  • Výška dotácie .. až 4025 €
  • Dotácia aj pre Bratislavský kraj
  • Dotácia aj pre bytové domy
  • Dotácia už aj na rekreačné nehnuteľnosti (preukázaný trvalý pobyt)
  • Inštalácie je možné realizovať aj pred získaním poukážky

RODINNÉ DOMY

Celková výška poukážky pre rodinný dom je 500 €/kW inštalovaného výkonu fotovoltických panelov. Maximálny výkon, na ktorý bude poskytnutý príspevok, je v základnom nastavení projektu obmedzený na 3 kW. Avšak v prípade spotreby elektriny v domácnosti vyššej ako 3000 kWh/rok, preukázanej faktúrou za predchádzajúce zúčtovacie obdobie (min.posledné 3 mesiace), maximálny výkon, na ktorý bude poskytnutý príspevok, je až 7 kW (konkrétna výška príspevku sa odvíja od preukázanej predchádzajúcej spotreby), čim sa Maximálny príspevok na fotovoltické panely zvýši až na 3500 €.

BYTOVÉ DOMY

Bytové domy môžu v tomto projekte Zelená domácnosť získať na fotovoltické panely a slnečné kolektory dotáciu 500 eur na kilowatt inštalovaného výkonu, maximálne 1 kilowatt na byt.

Bytový dom môže tiež získať zvýhodnenú dotáciu o 15 percent, ak prestane využívať tuhé palivá. Dotácia sa potom pri fotovoltických paneloch zvýši na 575 eur na kilowatt inštalovaného výkonu.

Oprávneným subjektom na poskytnutie príspevku bude pri bytových domoch spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome a vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome zastúpení správcom bytového domu. „Bytový dom musí byť evidovaný v Katastri nehnuteľností SR,“ upozorňuje SIEA.

Energetický audit s predpísanými náležitosťami
Pomoc je určená pre domácnosti, preto bytový dom ani žiaden byt alebo nebytový priestor nesmú byť vo vlastníctve alebo spoluvlastníctve právnickej osoby, s výnimkou právnickej osoby, ktorou je obec alebo vyšší územný celok.
„Byt ani nebytový priestor nesmie byť vedený v obchodnom majetku akéhokoľvek podnikateľského subjektu,“ dodala SIEA.

Súčasťou žiadosti o preplatenie poukážky pri bytovom dome musí byť energetický audit s predpísanými náležitosťami. Inštaláciu malého OZE v bytovom dome musí vykonať oprávnený zhotoviteľ, ktorý má so SIEA podpísanú zmluvu. Inštalované zariadenie sa musí tak ako pri rodinnom dome nachádzať v zozname oprávnených zariadení. Základné podmienky pre bytové domy

Kontaktujte nás a buďte pripravený!

Za daných podmienok je v súčasnosti možné pri Rodinných domoch, príp. Rekreačných chatách mať vlastné fotovoltické zariadenie, ktoré Vám ročne prinesie výrobu a následnú úsporu až 5000 kWh/rok, už za cca 3300 € !!!

alebo nám zavolajte na