Inovatívny systém ohrevu vody

Inovatívne riešenie pre spôsob ohrevu vody, a to priamo pomocou fotovoltických panelov, ktoré vyrábajú jednosmerný prúd, ktorým je napájaná samotná špirála v ohrievači-bojlery. Viac ...

Úspora elektriny jej výrobou na vlastnej streche!

V platnosti od 1.1.2014 je možné inštalovať fotovoltickú elektráreň s inštalovaným výkonom max.10 kWp,ktorej výroba sa nepovažuje za podnikanie a teda s prevádzkou elektrárne nie je spojené žiadne papierovanie,hlásenia výroby,podklady na URSO,na distribúcie,daňový či colný úrad. Viac ...

FVE systémy so záložným zdrojom

Systém môže fungovať ako jednofázový I trojfázový systém, pre popis uvádzame systém menej finančne náročný, ktorý funguje ako záloha jednej fázy do batérií. Viac ...

Riešenie ukladania energie – FRONIUS

Novátorské riešenia nášho hlavného partnera. Viac ...

Fotovoltaické systémy na kľúč

Meranie a dimenzovanie fotovoltickej elektrárne -osobné stretnutie-analýza lokality. Výpočty pre najlepšie umiestnenie systému (sklon, počet modulov, orientácia, a pod.). Ekonomické ukazovatele – návratnosť, zisk, straty fotovoltickej elektrárne. Viac ...

 

Domov

Kliknite do zvoleného náhľadu

Naše realizácie v roku 2016

x

Naše realizácie v roku 2015

Naše realizácie v roku 2014

x

Neprehliadnite
Riešením spoločnosti Fronius sú trojfázové striedače Fronius SYMO hybrid, s výkonmi od 3,0 do 5,0 kW. So schopnosťou pre dočasné uloženie nevyužitej energie v batérii, čo vedie k maximálnej saturácii vlastnej spotreby a tým k maximálnej nezávislosti.

Chcem nezáväznú ponuku
Kliknite do obrázku.

 

zelena_domacnostiam_465

 

 

 
Vážení zhotovitelia a prihlásení záujemcovia o zápis do zoznamu zhotoviteľov,
 
dovoľujeme si Vás upozorniť, že stránke projektu Zelená domácnostiam sme zverejnili správu k nasledujúcim kolám projektu, ktoré budú od apríla vyhlasované pravidelne a častejšie, ale s menšou alokáciou.
K zmene sme pristúpili po dôslednom zvažovaní, ako zabezpečiť plynulý priebeh projektu tak, aby mohlo byť v nasledujúcich mesiacoch podporených čo najviac inštalácií. Na plynulosť pri administrovaní, ale aj pri preplácaní poukážok má najväčší vplyv práve priebežné podávanie kompletných žiadostí o preplatenie.
 
Podrobnejšie informácie nájdete tu:
 
http://zelenadomacnostiam.sk/sk/aktuality/od-aprila-bude-siea-vyhlasovat-kola-zelenej-domacnostiam-castejsie-a-pravidelne/
wp_footer();