NADPIS

Inštalovaný výkon:
Typ zariadenia:
Miesto:
FVZ Drdák
FVZ Brzostowo – čistička