NADPIS

Inštalovaný výkon:
Typ zariadenia:
Miesto:
FVZ Holka
FVZ Grabowno