NADPIS

Inštalovaný výkon:
Typ zariadenia:
Miesto:
FVZ Karlík Bratislava
FVZ Ivičič