NADPIS

Inštalovaný výkon:
Typ zariadenia:
Miesto:
FVZ Liptovská Teplička
FVZ Lakoštík