NADPIS

Inštalovaný výkon:
Typ zariadenia:
Miesto:
FVZ Medveďov
FVZ Liptovská Teplička