NADPIS

Inštalovaný výkon:
Typ zariadenia:
Miesto:
FVZ Ondrejka M 1 časť
FVZ Miasteczko, Szkolna