NADPIS

Inštalovaný výkon:
Typ zariadenia:
Miesto:
FVZ RD Blatnica
FVZ Podolínec