NADPIS

Inštalovaný výkon:
Typ zariadenia:
Miesto:
FVZ Stará Lubovňa
PZE Ružomberok – Top House