Zelená podnikom 2024

Nový národný projekt SIEA má pomôcť malým a stredným podnikateľom, ktorí nemajú administratívnu kapacitu potrebnú pri podávaní žiadostí prostredníctvom dopytovo orientovaných výziev, ale aj tým, ktorí nemohli využiť Zelenú domácnostiam, pretože rodinný dom využívali aj na podnikanie.

Za MSP bude považovaný každý subjekt, ktorý vykonáva hospodársku činnosť bez ohľadu na jeho právnu formu alebo oblasť podnikania. Poukážky tak budú môcť využiť aj osoby podnikajúce na základe iného ako živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov, napríklad advokáti, notári či lekári.

Dotácia bude maximálne 40% z celkovej hodnoty investície, až do 70 000€, v závislosti od splnenia rôznych podmienok, vyplývajúcich hlavne z energetického auditu, ktorý bude v prvom kroku ako jediný potrebný pri podávaní žiadosti o dotáciu.

Vzhľadom k tomu, že sa jedná prvý krát o projekt pre firmy s pomerne jednoduchou náročnosťou, že je daná alokácia, pre BA kraj – 22 mil.€, pre ostatné regióny – 44 mil.€, bude tento projekt určite vysoko zaujímavý, a po vyhlásení výzvy a spustenia podávania žiadostí bude rozhodovať poradie podania žiadosti.

Vzhľadom k tomu, že spustenie sa očakáva niekde v tejto prvej ½ roka 2024, je dôležité byť pripravený, t.j. mať spracovaný energetický audit, a súčasne špecifikáciu samotnej FVE a prípadnej technológie na uskladnenie elektrickej energie, ktorá tiež bude spadať do oprávnených výdavkov. Nič iné pri podaní žiadosti nie je potrebné, t.j. ani projekt samotný, či stavebné povolenie, len spomínaný energetický audit.

Naše služby zahrňujú všetky podporné činnosti pre plánovanie, či realizovanie vášho projektu, a jednou z nich je aj zabezpečenie certifikovaného auditora, ktorý vám spracuje energetický audit.

O dotáciu môžete žiadať iba, ak ešte nemáte zrealizovanú investíciu, a následne od nadobudnutia účinnosti zmluvy bude mať žiadateľ 6 mesiacov na to, aby zariadenie nainštaloval.

Všetky bližšie info sú k dispozícii i na webe: https://www.siea.sk/prostrednictvom-noveho-narodneho-projektu-siea-zelena-podnikom-bude-mozne-ziskat-prispevok-na-energeticky-audit-a-vyuzivanie-oze/

Kontaktujte nás a buďte pripravený!
Majte v čase otvorenia výzvy nachystané všetky dokumenty na okamžité podanie Vašej žiadosti o dotáciu.

alebo nám zavolajte na