NADPIS

Inštalovaný výkon:
Typ zariadenia:
Miesto:
FVZ Belák
FVZ Areál szkoly Miasteczko Krajenskie