NADPIS

Inštalovaný výkon:
Typ zariadenia:
Miesto:
FVZ Bielik
FVZ Beliš