NADPIS

Inštalovaný výkon:
Typ zariadenia:
Miesto:
FVZ Brzostowo – čistička
FVZ Bielik