NADPIS

Inštalovaný výkon:
Typ zariadenia:
Miesto:
FVZ Miasteczko Krajenskie
FVZ Medveďov